Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676

Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676

Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676

Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676

Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676

Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676

Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676

Notice: Array to string conversion in /home/solimed/domains/solimed.pl/public_html/classes/Dispatcher.php on line 676
Privacy Policy - SOLIMED Sklep Stomatologiczny

Categories

Top sellers

Manufacturers

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, jest MATEUSZ WINNIK SOLIMED z siedzibą w Lutyni, ul. Gałowska 2, 55-330, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 894-272-11-23, REGON: 021213202.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: sklep@solimed.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Cele, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i czas ich przechowywania:

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. wykonania umowy sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO - czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  1. marketingu bezpośredniego – do czasu wykonania umowy lub złożenia sprzeciwu, w niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji - na podstawieart. 6 ust. 1 lit.a RODO - czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  1. finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, do czasu określonego w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO - czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  2. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO - czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SOLIMED przy wykonaniu umów zawartych z Państwem. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Prawa osób przekazujących swoje dane osobowe:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do:

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu cofnięcia zgody prosimy skontaktować się z punktem obsługi klienta wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań w ramach zawieranych umów.

W przypadku, gdy dokonają Państwo subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na Wasz adres e-mail będziemy wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o dostępnych promocjach i nowych produktach.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym administrator poinformuje Państwa z wyprzedzeniem 14 dni.

Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2020 r.